KAPINĖS

Audriaus Bernotaičio nuotrauka Audriaus Bernotaičio nuotrauka Audriaus Bernotaičio nuotrauka Audriaus Bernotaičio nuotrauka

Gargždelės kapinės ir šv. Barboros koplyčia

Klevynas (taip salantiškiai vadina Gargždelės kapines) iš paukščio skrydžio. A. Daukšo nuotrauka, 2010.

            Už Salantų, šalia Plungės - Skuodo kelio, Gargždelės kaime yra Salantų parapijos kapinės. Kada konkrečiai buvo įkurtos kapinės - nežinia. Tačiau jau 1790 m. Salantų dvaro inventoriuje minimos šios kapinės, kuriose stovi ir koplyčia. Reikia manyti, kad jos jau veikė XVIII a. pradžioje, o gal net ir anksčiau.
           1806 m. vizitacijos akte nurodoma, kad šventoriuje, kuris randasi pusantro varsto atstumu nuo bažnyčios, laidojami mirusiųjų kūnai. Čia stovi sena koplyčia, kurioje vienas altorius, naujai sudėtos lentų grindys ir apkaltos sienos. Pažymėta, kad koplyčiai reikalingi nauji langai ir stogas virš kurio kyla bokštelis su metaliniu kryžiumi, o jame kabo nedidelis varpelis.
Daugiau...

Klaipėdos senosios kapinės

Kretingos senosios kapinės

Jurgio Pabrėžos ir Šv. Jurgio koplyos Kretingos senosiose kapinėse. Jolantos Klietkutės nuotrauka

              Kretingos parapijos senosios kapinės yra beveik Kretingos centre, išsidėsčiusios Vilniaus g. dešinėje pusėje, aukštumoje.
              Čia palaidoti trijų paskutinių šimtmečių Kretingos bažnyčios ir dvaro, kultūros ir visuomenės veikėjai. Kapinės nėra pačios seniausios Kretingoje. Ligi tol kretingiškiai savo artimuosius laidojo prie bažnyčios įrengtose kapinėse bei kapinėse dešiniajame Akmenos krante, Maro kapeliais vadinamoje aukštumoje, kur šiandien tebestovi koplytėlė su Marijos skulptūra.

Daugiau...

Kretingos naujosios (II senosios) kapinės

Tiškevičių koplyčia-mauzoliejus ir kapinių vartai. Jolantos Klietkutės nuotrauka

           Priešais Senąsias kapines, Vilniaus g. (seniau – Darbėnų g.) kair. pusėje, XIX a. antroje pusėje buvo atidarytos naujosios parapijos kapinės, vad. II-osiomis kapinėmis, kuriose 1893 m. grafas Aleksandras Tiškevičius pastatė neogotikos stiliaus koplyčią (projektavo architektas K. E. Strandmanas), tokiu būdu nutaręs pagerbti savo tėvo Juozapo Tiškevičiaus atminimą ir įrengti šeimos kapavietę.

Daugiau...

Šačių kapinės mena istoriją

Rūtos Ronkauskienės nuotrauka

 Rūta RONKAUSKIENĖ 

             Pirmosios Šačių kapinės, manoma, buvo ten, kur stovi bažnyčia. Pasakojama, kad, kasant bažnyčiai pamatus, buvo atkastas karstas. Jame gulėjo „kaip gyva“ mergaitė. Atidarius karstą, palaikai subyrėjo.
             Kad galėjo būti kapinės, tikėtina dar ir todėl, kad toje vietoje, kur dabar yra špitolė, ne vienas girdėjęs iš senelių, prosenelių, stovėjusi pirmoji medinė bažnytėlė. Seniau aplink bažnyčią buvo laidojami mirusieji. Tad toje vietoje, kur dabar yra bažnyčia, irgi galėjo būti šventorius. Keistas įvykis atsitikęs ir kasant dabartiniame šventoriuje duobę.  Mirus Šačių klebonui Vincentui Senkui, parapijiečiai nutarė jį palaidoti šventoriuje. Šitaip norėjo pagerbti ilgai Šatėse klebonavusį kleboną. Iki tol šventoriuje nebuvo laidojama. Kasant duobę duobkasiai užuodė kažkokį keistą kvapą, pasijutę blogai, pradėjusi svaigti galva. Kasant užtikę ir žmonių kaulų.
Daugiau...

Varnių kapinės

          Važiuojant gatve link Tverų, pirmas kalnelis už Varnelės iškyla priešais, net mūsų kelias priverstas jį apeiti – tai šiandieniniai Varnių kapai. Rodos, ne patys seniausi. Juose ir dabar laidojama. Užėję aptiksime senų paminklų, tarp jų žinomesnių žemaičių, net nuo senesnės Varnių gadynės.

Daugiau...

www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, skaitliukas