Pranė Gedmontienė (Kontaučių šaka)

                             KONTAUČIŲ ŠAKA

            Domas Kazragis (1891-1961) buvo ūkininko sūnus. Vedė Ievą Račkauskaitę (1890-1950) iš Kontaučių. Jie turėjo 6 vaikus: Pranę (g. 1927), Domą (1929 01 07-1999 10 16), Konstantiną, Justiną, Ievą ir Konstanciją. 
         Spėju, kad Domą, gal to kalvio "čerauninko" brolį (nes plungiškis tautodailininkas Domas Kazragis, šio Domo Kazragio anūkas, yra sakęs, kad jo senelio bolis turėjęs „stiprias“ akis) pasiėmė pas save į dvarą kunigaikštis Mikalojus Oginskis. Šeima gyveno Plungės dvare, oranžerijoje. Domas dirbo prie gėlių. Paskui kunigaikštienė įtaisė vežiku. Vėliau Domas atsikėlė gyventi į Kontaučius, kur jau anksčiau buvo apsigyvenęs brolis Kazimieras.         

Plungės dvaro oranžerija 1938 m. Balio Buračo nuotrauka

           Vokiečiai per II pasaulinį karą išvežė Domą darbams. D. Kazragis mokėjo vokiškai. 2 metus Domas Lenkijoje anglių kasykloje dirbo. Duktė Pranė prisimena, kad tėvas buvo stiprus, bet grįžo palaužtos sveikatos: " Valgyti gavo rytmetį bulvynės, dieną, o vakare nieko. Šineliu užsiklodavo. Sakęs: "Virpėsiu, virpėsiu, kol užmiegu. Negalvojau grįžti. Tokia lenkė buvo didelei gera, padėjo. Pamokiusi:"Kiek gali - nors po kelias anglis mesk, nes kitaip nušaus." Parėjo menks, didelei sirgo, sirgo su širdžia. Mirė, kai jau Petris ėjo į mokyklą".
Pranė Kazragytė, Domo (g. 1927-2013 01 31) ištekėjo už Petro Gedmonto (1928-2006). Gyveno Kontaučiuose. Jiems gimė sūnus Petras (1951-2001). Petras palaidotas Kontaučiuose. 5-erius metus slaugiusi vyrą, jam mirus, Pranė liko viena, prižiūrima kaimynės Irenos Bertašienės.
Petras Gedmontas, Petro (1951-2001) gyveno Kontaučiuose. Buvo vedęs, turėjo 2 vaikus - dukterį Sonatą ir sūnų Erlandą. Sonata gyvena užsienyje (Egipte?), Erlandas - Klaipėdoje.

Domas Kazragis, Domo (1929 01 07-1999 10 16). (Kontaučių šaka)

              Domas Kazragis, Domo (1929 01 07-1999 10 16) su žmona Magde susilaukė 5 vaikų: Danguolės (g. 1960), Laimos (g. 1961), Domo (1962), Juozo (g. 1963) ir Gražinos (g. 1964). Domas su šeima gyveno Plungės dvare, dabartinio Žemaičių dailės muziejaus administracijos pastate. D. Kazragis buvo paprastas darbininkas, žmona irgi, dar dirbo pardavėja. Domas Kazragis palaidotas Plungėje.
              Domas Kazragis, Domo (g. 1962 10 12) gimė Plungės dvare. Domas ir Rasa (g. 1962 10 13) užaugino 3 vaikus: sūnų Domą (g. 1987 02 23) ir dvynes dukteris Skaistę ir Aistę (g. 1989 05 07).
Yra tautodailininkas, tapytojas, gyvena Plungėje.
              Juozas Kazragis, Domo (g. 1963) yra tautodailininkas, tapytojas, gyvena Plungėje.
              Kazimieras (1896-1984) ir Rozalija (1896-1952) Kazragiai turėjo 7 vaikus: Vaclovą (g. 1923-1987), Juozapą (g. 1925-?), Joną (g. 1927-1949), Rozaliją (g. 1930), Steponą (g. 1937), dukrą Stanislavą (1937-1998), Kazimierą (g. 1939). Tiesa, Pranė Kazragytė-Gedmontienė papasakojo, kad Kazimieras vedė Rozaliją, jau turėjusią nesantuokinį sūnų Vacį (g.1923), jam suteikė savo pavardę. Apie jį užklausiau, nes turėjau rusiškose interneto platybėse rastą dokumento kopiją. Iš jos žinojau, jog 1958 m. Plungės "pogrome" dalyvavo Vacys (dirbęs "Linų audiniuose"). Anot Pranės, Vacys turėjo sūnų Edmundą (g. ~ 1966), su kuriuo Varnių profesinėje technikos mokykloje vienu metu mokėsi šilutiškis Kęstutis Kazragis (Edmundas buvęs metais vyresnis); tąkart E. Kazragis Kęstučiui aiškinęs, kad juos kažkaip sieja giminystės ryšiai. Edmundo pėdsakus aptikau Anglijoje...

Domo motina Magdė Kazragienė (Kontaučių šaka)

             Vaclovas Kazragis, Kazimiero (g. 1923-1987) su žmona Zuzana (1925-2011) užaugino sūnų Vaclovą (g. 1945).
              Vaclovo Kazragio, Vaclovo (g. 1945) ir jo žmonos Janinos (g. 1946) šeimoje užaugo 3 vaikai: sūnūs Marius (g. 1971) ir Romualdas bei duktė Nijolė. Gyvena šeima Palangoje.
              Juozapas Kazragis, Kazimiero (g. 1925-?) turėjo 3 dukras - Vandą, Danutę ir Janiną.
              Jonas Kazragis, Kazimiero (g. 1927-1949) su žmona Ieva susilaukė Reginos ir Aloyzo. Jonas buvo sekretorius, nušautas miškinių. Palaidotas Kontaučiuose.
              Regina Kazragytė turi dukrą Kristiną.
              Rozalija Kazragytė, Kazimiero (g. 1930) turėjo 2 vaikus: Vincą ir Janiną
              Stanislava Kazragytė, Kazimiero (1937-1998) šeimos nesukūrė. Palaidota Kontaučiuose, šalia brolio Jono.
              Kazimieras Kazragis, Kazimiero (g. 1939) vedė Dainą Kniukštaitę (g. 1943) iš Kontaučių. Gyvena Palangoje. Kol sveikata leido, buvo kalvis. Šeimoje užaugo 3 vaikai: Kazimieras (g. 1964), Algimantas ir Vilija.
              Kazimieras Kazragis, Kazimiero (g. 1964) su žmona Rasa susilaukė Tado ir Neringos. Tadas yra teisininkas.
              Algimantas Kazragis su žmona Roma turi 2 dukras - Rimantę ir Robertą
              Vilija Kazragytė susilaukė Manto.

Danguolė Kazragytė, Domo Laima Kazragytė, Domo Juozas Kazragis, Domo Gražina Kazragytė, Domo Domo Kazragio, s.Domo šeima ir Doloresa Kazragytė Kazragių giminės kūrybos vakaro metu 2012 05 28 Rietave
www.stats.lt - Tinklapiu reitingai, skaitliukas