Žodžiais - lyg takeliais...

Vokietijoje eksponuojamos lietuviškos Užgavėnių kaukės

            Visą mėnesį iki Užgavėnių Pietvakarių Vokietijoje, Hiutenfelde, esančioje „Meilės“ galerijoje eksponuojamos tautodailininko iš Šiaulių Sauliaus Tamulio sukurtos Užgavėnių kaukės.  Vasario pradžioje į Reino-Nekaro regiono vokiečių ir lietuvių draugijos, tarpininkaujant viešajai įstaigai „Žemaitijos paveldas“, surengtos parodos atidarymą susirinko ne tik gausiai lietuvių apgyvendintos Lampertheimo miesto dalies gyventojai, bet atvažiavo ir iš toliau – Heidelbergo, Manheimo, Liudvigshafeno prie Reino.

PER ATOKVĖPĮ PRIE ŽIBALINĖS.

             Prisimenu tas kaimo trobeles, kuriose ne visada būdavo kas nors puošnaus, kas nors spalvingo. Ir tas beveik tuščias to meto krautuves atsimenu. Atsimenu ir tai, kad kaimo moterys dedindavo višteles, kiaušinius nešdavo „į paruošas“, gaudavo kortelę, su kuria galėdavo nusipirkti ką nors tokio, ko šiaip nėra pirkti. Pavyzdžiui, spalvotų siuvinėjimo siūlelių. Ir imdavo moterys siuvinėti. Siuvinėdavo sugebančios ir nelabai tesugebančios. Varžydavosi, kas gražesnį „uzorą“ (siuvinėjimo piešinį) iš kur gavo...

MEILĖ YRA MALTIEČIŲ SRIUBA.

             Veidaknygės bičiuliai prieš kelias dienas dūzgė apie meilę. Pažvelgus abstrakčiai, tas dūzgimas labiau apie seilę... Bet pasisakyti ką nors lyg ir privalu – juk proga vis tiek ne kasdienė. Daug kas – peržvelgiau –  pasisako su humoru, su savironijos posmeliais. Ar su puikiais posmais. Už tokius visada dėkingumo šiluma nusmelkia.

KAIP GĖLELĖ – ŽYDĖK VISADA

               Nesvarbu, kada šventėme – vakar ar šiandien, nesvarbu, kada kokias šventes švęsime, – jei dar esame bent kiek lietuviai, nevenkime paprastai, draugiškai iš dūšios užplėšti: „Viens, du, trys – graži Lietuva! Kaaaip gėė-le-eelė žydi visada!“ Manau, ši eilutė visiems žinoma ir melodija labai aiški! Mūsų Lietuva, mūsų Žemaitija, mūsų Tėvynė lai žydi visada! Lai žydi mūsų nuotaikoje, mūsų nuovokoje – ir šiek tiek tikrai visiems bus geriau.